Politica de confidențialitate

Data: 07.04.2020

SELLCARBUYCAR.COM” (denumit în continuare „noi”, „nostru”, „noastră” sau „SELLCARBUYCAR.COM” în acest document) se referă în primul rând la AJM BUSINESS SERVICES SRL. AJM BUSINESS SERVICES SRL este operatorul tuturor datelor personale colectate și utilizate în legătură cu clienții SELLCARBUYCAR.COM în sensul prevederilor din România privind protecția datelor personale. AJM BUSINESS SERVICES SRL este o societate înmatriculată și organizată în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1459/2015, cod unic de identificare 34437647 și sediul social în Str. Toamnei nr. 19, Sat Ostratu, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov, România.

INTRODUCERE

Această politică de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal explică ce facem cu datele dvs. personale, indiferent dacă vă furnizăm produse, servicii și/sau materiale de marketing sau folosim datele ca parte a cercetărilor pe care le desfășurăm în scopuri de marketing sau științifice.

Totodată, vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul Regulamentului se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Site-ul SELLCARBUYCAR.COM se aliniază prevederilor Regulamentului și credem că este un moment potrivit să punctăm câteva aspecte importante.

Acest document descrie modul în care colectăm, folosim și procesăm datele dvs. personale și cum, în acest mod, ne respectăm obligațiile legale față de dvs. Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și ne angajăm să protejăm și să vă protejăm drepturile.

Dacă sunteți nemulțumit de orice aspect al politicii noastre privind confidențialitatea clienților, este posibil să aveți drepturi legale pe care le-am descris mai jos, acolo unde este cazul.

Este posibil să modificăm din când în când această notificare. Vă rugăm să vizitați această pagină dacă doriți să rămâneți la curent cu modificările.

1. Care sunt datele dvs. personale pe care le procesăm?

Datele dvs. personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin e-mail și prin centrul telefonic. În funcție de circumstanțele relevante și de legile și cerințele locale aplicabile, putem colecta unele sau toate informațiile enumerate mai jos pentru a ne ajuta în acest sens:

 • Nume și prenume;
 • Număr/numere de telefon de contact;
 • Detalii de contact: adresă e-mail, adresă de contact;
 • Corespondență purtată între SELLCARBUYCAR.COM și dvs.; sau
 • Orice alte informații suplimentare pe care dvs. alegeți să ni le furnizați.

Suplimentar, când vizitați site-ul nostru, putem colecta automat informații tehnice, inclusiv adresa IP (protocol Internet) folosită pentru conectarea dispozitivului la Internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plugin-uri de browser, sistem și platformă.

Important!

Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați site-ul nostru web, cookie-urile sunt stocate de browser pe dispozitivul dvs. Rețineți că dacă dezactivați cookie-urile, este posibil ca site-ul nostru web să nu funcționeze corect în browserul dvs. Dorim să ne asigurăm că site-ul nostru web oferă vizitatorilor ceea ce caută și că aceștia beneficiază de cele mai relevante mesaje de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, este posibil să stocăm și să utilizăm datele dvs. pentru studii de piață, pentru îmbunătăţiri ale calităţii site-ului nostru web și a serviciilor noastre, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăți performanțele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau pentru a ne adapta serviciile la nevoile dvs. în conformitate cu politica noastră de cookie-uri, disponibilă aici.

2. Cum folosim datele dvs. personale?

Colectăm și utilizăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • În scopul facilitării furnizării de servicii și produse (inclusiv de la terți, după caz) pe site-ul nostru web. În acest scop colectăm următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, imagini și/sau fotografii, precum și adresa de e-mail;
 • Pentru a vă trimite newslettere. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Pentru a comunica cu dvs. în procesul de efectuare a sondajelor despre satisfacția clienților în scopuri de analiză, pentru îmbunătățiri ale calității, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăți performanțele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor de publicitate sau pentru a ne adapta serviciile la cerinţele dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

De asemenea, vom putea folosi datele dvs. personale pentru aceste motive dacă vom considera necesar în vederea asigurării intereselor noastre legitime. Pentru mai multe informații, vă rugăm să observați cele de mai jos.

3. Comunicăm datele dvs. personale terților?

În principal, vom comunica datele dvs. personale către terți, doar în vederea asigurării desfășurării optime a relațiilor noastre contractuale, dar și în vederea îndeplinirii unor obligații legale specifice, după cum urmează:

 • Oricare societate din grupul nostru, după cum va fi necesar, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale și transferul acestora;
 • Consultanți financiari, societăți de audit, precum și orice autoritate publică, în cazul în care o astfel de obligație legală de divulgare a datelor personale ne incumbă (spre exemplu, în situația în care primim o astfel de notificare și/sau adresă din partea autorităților publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanțelor de judecată din România);
 • Furnizori de servicii care acționează în numele nostru (inclusiv, fără a se limita la, consultanți externi, avocați, auditori și/sau contabili și consultanți și experți IT);
 • În cazul în care o societate din grupul nostru va fi achiziționată sau va fuziona cu o alta societate sau grup de societăți în viitor, vom putea furniza datele Dvs. personale reprezentanților noilor proprietari (urmând a vă notifica cu privire la un astfel de demers și la implicațiile asupra datelor dvs. personale).

4. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. personale?

Suntem preocupați de protejarea datelor dvs. personale. Acesta este rațiunea pentru care am implementat măsuri adecvate care sunt destinate pentru a preveni accesul neautorizat, precum și utilizarea incorectă a datelor dvs. personale.

Ne-am angajat să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva furtului și accesului neautorizate al acestora. Realizăm toate acestea prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice specifice, incluzând măsuri de criptare și data recovery/back-up.

Important!

Dacă suspectați folosirea neautorizată sau furtul datelor dvs. personale vă rugăm să ne informați imediat. În acest sens, vă rugăm să vă adresați în primă fază societății noastre pentru a putea investiga situația intervenită și pentru a vă putea furniza ulterior informații actualizate cu privire la stadiul soluționării incidentului, precum și cu privire la pașii de urmat.

5. Pentru ce perioadă de timp prelucrăm datele dvs. personale?

Nu vom păstra în registrele noastre datele dvs. personale pentru o perioadă de timp ce va excede scopurilor pentru care aceste date personale au fost colectate, excepție făcând cazurile în care prevederile legale ne impun obligația păstrării datelor dvs. personale pentru o perioadă de timp determinată mai îndelungată scopului nostru (de exemplu, în situația în care primim o astfel de notificare și/sau adresă din partea autorităților publice centrale sau locale sau în legătură cu un litigiu în curs aflat pe rolul instanțelor de judecată din România).

6. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale pe care noi le procesăm?

Unul dintre principalele obiective ale Regulamentului este acela de a proteja și clarifica drepturile persoanelor fizice cu privire la protecția datelor personale. Astfel, deși procesăm datele dvs. personale, regulamentul vă recunoaște o serie de drepturi cu privire la datele dvs. personale.

De asemenea, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al SELLCARBUYCAR.COM. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

 • Dreptul de a retrage consimțământul se referă la cazurile în care am obținut consimțământul de a procesa datele dvs. personale pentru anumite activități (de exemplu, în scop de marketing direct); puteți retrage acest consimțământ în orice moment și vom înceta să desfășurăm acea activitate anume dacă nu considerăm că există o bază legală alternativă pentru a justifica continuarea prelucrării datelor dvs. personale în acest scop, caz în care vă vom informa despre această condiție.

 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • Vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • Vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri:

  • Când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • Prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

  • În situația în care SELLCARBUYCAR.COM nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;

  • În situația în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează, caz în care vă vom explica motivele noastre pe larg.

Important!

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email, datele necesare de contact regăsindu-se în Anexa nr. 1.

La cerere, veți primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate; puteți solicita și primi răspuns de la noi în orice modalitate dorita de dvs. (inclusiv email).

Vă rugăm să rețineți faptul că dreptul dvs. de a solicita o copie, conform celor arătate mai sus, nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altora.

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – în cazul în care considerați că drepturile dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteți, de asemenea, să contactați și să depuneți o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Email[email protected]
Telefon+40.318.059.211
+40.318.059.212

7. Cine este responsabil de protecția datelor Dvs. personale?

AJM BUSINESS SERVICES este responsabil de protecția datelor dvs. personale. Sediul societății este în Str. Toamnei nr. 19, vila 1-2, Camera 2, Sat Ostratu, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov, România.

Pentru orice comentarii sau sugestii cu privire la prezenta notificare vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact din Anexa nr. 1. Suntem foarte preocupați de securitatea datelor dvs. personale și vă vom răspunde într-un termen de maxim 7 zile lucrătoare.

8. Transferul datelor Dvs. personale? Cum și către cine?

Pentru a putea asigura buna desfășurare a relațiilor noastre contractuale, datele dvs. personale vor putea fi transferate:

 • Către terți (de exemplu, consultanții noștri);

 • Către un furnizor de servicii de stocare tip cloud.

Dorim să ne asigurăm că datele dvs. personale sunt stocate și transferate într-o modalitate care să le asigure securitatea adecvată.

Din aceste motive, vom transfera datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European (Statele Membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda și Liechtenstein) doar în situația în care transferul se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale și cu asigurarea unui nivel de protecție adecvat, astfel:

 • Prin transferul datelor dvs. personale într-un stat care oferă un nivel de protecție adecvat, recunoscut ca atare printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene;

 • În cazul în care v-ați dat consimțământul liber exprimat și informat cu privire la transferul datelor personale în afara Spațiului Economic European;

 • Prin încheierea unui contract ce privește transferul datelor personale către un terț, contract ce încorporează clauzele standard adoptate de către Comisia Uniunii Europene privind transferul datelor personale către operatori și împuterniciți aflați în state ce asigură un nivel de protecție adecvat.

9. Temeiuri juridice pentru procesarea datelor dvs. personale

Regulamentul prevede o serie de modalități prin care putem procesa datele dvs. personale în mod legal. Acestea sunt descrise în cele ce urmează.

Procesarea are ca temei juridic executarea contractului

Articolul 6, alineatul (1) din Regulament prevede că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: [...] b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Prin urmare, ne bazăm pe acest temei juridic pentru a procesa datele dvs. personale pentru a ne permite să executăm atât obligațiile noastre contractuale, cât și și obligațiile noastre față de terți, dar și pentru a ne asigura că îndepliniți în mod corespunzător obligațiile dvs. față de noi.

Procesarea are ca temei juridic o obligație legală

Pe lângă obligațiile noastre contractuale, suntem ținuți și de alte obligații legale pe care trebuie să le respectăm. Articolul 6, alineatul (1), litera (c) din Regulament prevede că vă putem prelucra datele personale în cazul în care această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.

Un exemplu de obligație legală pe care trebuie să o respectăm este obligația noastră de a colabora cu autoritățile fiscale.

Procesarea are ca temei juridic un interes legitim

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament explică faptul că putem prelucra datele dvs. în cazul în care acestea sunt necesare pentru scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de către o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau de drepturile sau libertățile fundamentale ale dvs. care necesită protecție a datelor cu caracter personal.

Considerăm următoarele ca exemple neexhaustive de activități de procesare a datelor dvs. personale conform intereselor noastre legitime:

 • Pentru scopurile noastre administrative interne;

 • Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a informațiilor și echipamentelor noastre;

 • În vederea realizării investigațiilor privind presupuse abateri; și

 • Pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale.

Procesarea are ca temei juridic consimțămîntul liber exprimat

În anumite circumstanțe, vom obține consimțământul dvs. de opt-in (înscriere voluntară) înainte de a ne asuma anumite cerințe privind prelucrarea datelor dvs. personale.

Articolul 4 alineatul (11) din Regulament prevede că acordul opt-in este orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc.

În limbaj simplu, aceasta înseamnă că:

 • Trebuie să vă exprimați consimțământul liber, fără să vă punem sub orice presiune;

 • Trebuie să știți pentru ce vă exprimați acordul – așa că vă asigurăm că vă vom oferi suficiente informații;

 • Ar trebui să vi se ceară să acceptați o singură activitate de prelucrare la un moment dat - prin urmare, evităm solicitarea exprimării unui singur consimțământ pentru mai multe activități de prelucrare, astfel încât să nu știți exact cu ce sunteți de acord; și

 • Trebuie să întreprindeți măsuri specifice pentru a ne da acordul dvs. – este foarte probabil să vi se ceară să completați o căsuță de bifare pentru a ne asigura că această cerință va fi îndeplinită într-o manieră clară și fără ambiguitate.

Odată cu introducerea acestor activități de prelucrare specifice a datelor dvs. personale, vă vom oferi mai multe informații, astfel încât să puteți decide dacă doriți să vă înscrieți.

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru aceste activități. Puteți face acest lucru în orice moment, iar detaliile despre cum puteți face acest lucru pot fi găsite mai sus în secțiunea Dreptul de a retrage consimțământul.

Rețineți că avem nevoie de datele personale enumerate în Secțiunea 1 pentru a vă furniza serviciile noastre.

Dacă nu ne veți furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat. Dacă vă retrageţi consimțământul, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat.

Nu considerăm că vreuna dintre activitățile de mai sus vă prejudiciază în vreun fel.

Cu toate acestea, aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale în anumite circumstanțe.

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste circumstanțe și cum să faceți obiecții față de activitățile noastre de procesare, consultați secțiunea Dreptul la opoziție.


ANEXA NR. 1

Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamație, contactați responsabilul cu protecția datelor personale printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos.

Ne puteți contacta și expediind un mesaj prin poștă la următoarea adresă.

Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecția datelor al AJM BUSINESS SERVICES

AJM BUSINESS SERVICES are un responsabil pentru protecția datelor (DPD – Data Protection Delegate) căruia îi puteți adresa întrebările dvs.

Detalii pentru contactarea DPD
Email[email protected]
Adresa poștalăStr. Constantin Bosianu nr. 25-27-29, bloc T1, etaj 3, ap. 14, sector 4, 040505 București, România
În atențiaDPD (Valentin Stănescu)